A-Law advocaat vreemdelingenrecht geeft spreekbeurt over asielprocedure en intervisie 9Bis en 9Ter | Veerle Vanneuville A-LAW International Law Firm

A-Law advocaat vreemdelingenrecht geeft spreekbeurt over asielprocedure en intervisie 9Bis en 9Ter

legal news

Op 23 februari en 15 maart 2016 organiseert ESCALA/SYNTRA-WEST een studiedag betreffende het zeer actuele thema asiel en subsidiaire bescherming.

Meester Veerle VANNEUVILLE zal de asielprocedure van A tot Z die een kandidaat-vluchteling doorloopt chronologisch schetsen. Alle fases worden bekeken, de erkenningsvoorwaarden en hoe dit toegepast wordt, subsidiaire bescherming, wat de procedurestappen inhouden voor de kandidaat-vluchteling en zijn omgeving, wat kan en wat niet, formaliteiten die vervuld dienen te worden, …

U zal een goed zicht hebben op de procedure en de fase waarin een kandidaat vluchteling zich bevindt en wat op welk moment van belang is.

Meester Veerle VANNEUVILLE zal alsmede een intervisie leiden betreffende de humanitaire en medische regularisaties conform artikel 9bis en 9ter van de Vreemdelingenwet waarbij eerst een theoretische uiteenzetting wordt gegeven betreffende de toepasselijke wettelijke bepalingen en nadien do’s en don’t  en ervaringen worden uitgewisseld.

Naast Meester Veerle VANNEUVILLE komen o.a. nog de volgende sprekers aan bod:

  • Dhr. Dirk Van den Bulck:  Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen
  • Prof. Dr. Steven Bouckaert Rechter in de arbeidsrechtbank Gent en plaatsvervangend professor Vreemdelingenrecht KULeuven
  • Mevr. Katja Fournier Coördinator Platform Kinderen Op De Vlucht

Wij hopen u alvast te ontmoeten op deze interessante studiedag.

Voor meer informatie kan u uiteraard steeds Mr. Veerle VANNEUVILLE, Hoofd Global Immigration Desk contacteren.

Area of support: 

Regions of support

Whether you seek legal assistance in your own country or on the other side of the planet.

find your A-LAW attorney»

Belgium (Headquarters)
Vlaamse kaai 76, 2000 Antwerp (Belgium)
Tel. +32 (0) 3 232 68 88

info@a-law.eu