Incasso is meer dan aanmanen. | Dirk De Beule A-LAW International Law Firm

Incasso is meer dan aanmanen.

project lead

Incasso vereist gedegen kennis van het toepasselijke incassorecht en de beschikbare procedures in België, in Europa en internationaal.

Laat u niet misleiden....incasso is meer dan aanmanen. 

Uw incasso op punt stellen is meer dan een becijferde ingebrekestelling.   Het vereist onderzoek en advies over het recht van toepassing op de onderliggende overeenkomst én het procedurerecht

Particulieren, bedrijven, overheden, kredietverzekeraars kunnen rekenen op de expertise van het inhuis team van  A-LAW advocaten voor incasso en invordering van onbetaalde facturen in België, Europa en internationaal.

Ook een onverschuldigde betaling of terugvordering van onkosten, voorschotten, of een lening vereist een gecombineerde kennis van het toepasselijke recht en de praktijk van het recht. 

De juridische expertise en de ervaring van A-LAW advocaten in het  internationaal bedrijfsleven zijn een meerwaarde voor de opstart en opvolging van incassozaken, de procedures voor exequatur van een buitenlands vonnis of arrest, en procedures van uitvoering in België,Europa en internationaal.

Referenties zijn de twee praktijk naslagwerken van advocaat vennoot Dirk De Beule over het Europees betalingsbevel,  invorderen over de grenzen heen.   

Zijn gespecialiseerde kennis op het vlak van incasso, verkeersrecht en evaluatie van letselschade, en de voorgaande carrière van advocaat vennoot Patricia Leers in de verzekeringssector staan mede garant voor het professioneel op punt stellen van uw incasso beleid.

A-LAW advocaten voorziet juridisch onderzoek, due diligence, juridisch advies én beslechting van het geschil of de betwisting via erkende bemiddeling, bevoegde rechtbank of college voor alle vormen van incasso, terugvorderingen, invordering en schadevergoeding in België, Europa en internationale markten  op het gebied van:

 • Opmaak aanmaning of ingebrekestelling conform het toepasselijk recht op de onderliggende verhouding
 • Het bekomen van een bevel tot betalen of  betalingsbevel en exequatur in België, Europa en internationaal
 • incasso vordering
 • incasso procedure
 • procedure tot uitvoering
 • exequatur
 • schadevergoeding (zie dienst aansprakelijkheidsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Verkeersrecht
 • Medisch recht
 • Gerechtelijk recht
 • Verzekeringsrecht 

A-Law internationaal advocatenkantoor maakt het échte verschil in de wereld van incasso.  Contacteer onze incassoafdeling voor snel en effectief advies. U zal het merken in uw eindbudget

Daag uw juridisch budget uit en laat A-Law advocaten uw professionele incasso partner worden.


Latest news

// / 19 February 2018

Poco a Poco

// / 07 February 2018

Verkeer in de haven

Regions of support

Whether you seek legal assistance in your own country or on the other side of the planet.

find your A-LAW attorney»

Belgium (Headquarters)
Vlaamse kaai 76, 2000 Antwerp (Belgium)
Tel. +32 (0) 3 232 68 88

info@a-law.eu