Inwerkingtreding van het Bilateraal verdrag van 25 april 2013 | Jeroen Bouwsma A-LAW International Law Firm

Inwerkingtreding van het Bilateraal verdrag van 25 april 2013

legal news
globe

Inwerkingtreding van het Bilateraal verdrag van 25 april 2013 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg.

Vandaag (3 maart 2016) is de wet houdende de instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg, gedaan te Brussel op 25 april 2013, in werking getreden.

Hierdoor kan Nederland de gegevens van de Belgische Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) zelf raadplegen om de gegevens van de verkeersovertreder op te sporen. België krijgt op haar beurt toegang tot de gegevens van de Nederlandse Dienst Wegverkeer (RWD), zodat ook Nederlandse bestuurders die de Belgische verkeersregels niet naleven, opgespoord en bestraft kunnen worden.

Het verdrag moet het vooral makkelijker maken om bestuurders op te sporen wanneer overtredingen werden vastgesteld via een onbemande camera of bij parkeerovertredingen. De autoriteiten beschikken in dat geval alleen over de nummerplaat. Om de overtreder te kunnen identificeren is extra informatie nodig uit de nationale voertuigendatabanken. Op basis van het verdrag zullen die gegevens snel en eenvoudig kunnen worden doorgegeven aan elkaar. 

De gegevensuitwisseling tussen de DIV en de RWD zal volledig automatisch verlopen. Concreet zullen naam, voornaam, geboortedatum, het adres van het inschrijvingsbewijs, het kentekennummer van het voertuig, het merk, handelstype en de categorie worden doorgespeeld. Staat het kentekennummer op naam van een rechtspersoon, dan wordt de rechtspersoonlijkheid, de naam en het adres daarvan doorgegeven.

Indien u ervan beticht wordt een overtreding te hebben begaan, bijv. doordat u een minnelijke schikking krijgt voorgesteld of u gedagvaard werd voor de rechtbank, dan kan u steeds beroep doen op A-law Advocaten. Bovendien zal uw verplichte verzekeringspolis motorrijtuigen (BA-verzekering) veelal ook de waarborg rechtsbijstand omvatten, zodoende de erelonen en kosten van A-law Advocaten ten laste van uw verzekering vallen.

Indien u hieromtrent verdere vragen heeft aarzel dan niet om A-law Advocaten te contacteren.


Regions of support

Whether you seek legal assistance in your own country or on the other side of the planet.

find your A-LAW attorney»

Belgium (Headquarters)
Vlaamse kaai 76, 2000 Antwerp (Belgium)
Tel. +32 (0) 3 232 68 88

info@a-law.eu

 
block